Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Naša je orijentacija da kontinuirano razvijamo kapacitete za pružanje istraživačkih i konsultantskih servisa za poslovni i javni  sektor. U poslovnom sektoru Ekonomski institut je orijentisan na projekte privatizacije, proizvodnog, tržišnog, tehnološkog i finansijskog restrukturiranja, inovativne oblike upravljanja ljudskim resursima, znanjem i vrijednošću kompanija. U javnom sektoru fokusiramo se na makroekonomske analize, razvojne i projekte tranzicionih reformi, konkurentnosti, industrijskih i sektorskih politika za potrebe vlada i strategije razvoja, razvojne projekte i studije izvodljivosti, kao i inovativne forme finansiranja i upravljanja projektima za potrebe lokalnih zajednica.
 
Istraživačke projekte Ekonomskog instituta naručuju domaći i inostrani, javni i poslovni subjekti. Do sada je ostvareno oko 500 istraživačkih projekata iz oblasti:
Makroekonomskih istraživanja
Istraživanja konkurentnosti
Trgovinskih, industrijskih i sektorskih politika
Regionalnog i lokalnog razvoja
Javnog i privatnog partnerstva
Mikroekonomskih istraživanja
Poslovnog konsaltinga u oblasti strateškog upravljanja kompanijama, marketinga, finansija, proizvodnje, ljudskih resursa
Projektiranja organizacija
Ekonomsko-finansijskih vještačenja
 
U svojoj organizacionoj strukturi, Ekonomski institut Sarajevo raspolaže bogatim iskustvom i timom eksperata koji mogu dati odgovor na kompleksne projektne zadatke. Timovi su grupisani na sljedeći način:
Tim za privredni rast, ekomsku politiku i konvergenciju
Tim za regionalnu ekonomiku održivost i razvoj upravljanja
Tim za javne finansije
Tim za industrijsku ekonomiku, inovacije i poduzetništvo
Tim za tržište rada, ljudske potencijale i socijalna pitanja
Tim za istraživanje u oblasti turizma
 
Naučnoistraživačke aktivnosti Ekonomskog instituta Sarajevo sprovode se u skladu sa zahtjevima dinamičkog ekonomskog i društvenog okruženja i imaju za cilj poslužiti i savjetovati nositelje ekonomske politike na lokalnom nivou, te primjenom najpodesnijih naučnih metoda pomoći preduzetnicima u donošenju njihovih odluka.