Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Aziz Šunje, doktor ekonomskih nauka Univerziteta u Sarajevu (1989)., redovan je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i rukovodilac Katedre za menadžment i organizaciju. U toku svog profesionalnog života oblikovao je i predavao veliki broj predmeta na svim razinama studija na Univerizitetu u Sarajevu i širom svijeta (SAD, Hrvatska, Slovenija). Dr. Šunje napisao je i objavio kao autor i ko-autor šest knjiga, te seriju naučnih radova u različitim naučnim časopisima i konferencijskim materijalima. Dr. Šunje je jednu akademsku godinu (1998-99) proveo na Michigan State University kao međunarodni poslovni istraživač (Fulbright postdoktorski studij).
 
Dr. Šunje je jedan od vodećih poslovnih konsultanata u BiH u području poslovnog (biznis) planiranja, strateškog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa i organizacinog dizajna. Duboko je uronjen u B-H ekonomiju. Dr. Šunje je ujedno i predsjednik nadzornog odbroa Bor-banke d.d. Sarajevo i predsjednik upravnog odbora Ekonomskog institute Sarajevo.