Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Nađa Kalamujić, rođ. Salihović, je rođena u Sarajevu, 1987. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2009. godine. U martu 2013. godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo (smjer Upravljanje kvalitetom) i time je stekla pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistra menadžmenta. Od juna 2009. godine zaposlena je na Ekonomskom institutu Sarajevo, sa punim radnim vremenom.