Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Muamer Halilbašić je rođen u Zenici 1978. godine.  Osnovnu i srednju školu završio je u Zenici, a Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu 2001. godine. Od 2002. godine uposlenik je Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, gdje trenutno zauzima status docenta na Katedri za ekonomsku teoriju i politiku. U 2012. godini imenovan je za direktora Ekonomskog instituta Sarajevo.

Sudjelovao je kao voditelj istraživač/konsultant/tim lider u više od dvadeset domaćih i međunarodnih naučnih projekata u različitim poljima ekonomije. Doc. dr Halilbašić je član European MOC (Microeconomics of Competitiveness ) mreže, lokalni je partner/instruktor Instituta za strategiju i konkurentnost Harvard poslovne škole, na čijem je čelu professor Majkl Porter. Također je član LESP net-a (Udruženja poslovnih savjetnika u BiH) i stručne skupine za makroekonomske statistike u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine.