Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Opis projekta: Ishod istraživanja treba da bude u davanju jasnog odgovora na pitanje: da li je pod uvjetima definiranim u javnom pozivu za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije i u uvjetima aktualnog ekonomskog položaja Visokogasa, ekonomski opravdano ili neopravdano dodijeliti koncesiju na gasnu mrežu – javno dobro na općini Visoko.

Institucija koja finansira projekat: Općina Visoko