Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Opis projekta: Ishod istraživanja treba da bude u davanju jasnog odgovora na pitanje: da li je pod uvjetima definiranim u javnom pozivu za podnošenje ponuda za dodjelu koncesije i u uvjetima aktualnog ekonomskog položaja Visokogasa, ekonomski opravdano ili neopravdano dodijeliti koncesiju na gasnu mrežu – javno dobro na općini Visoko.

Institucija koja finansira projekat: Općina Visoko