Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Studijski separat o ekonomskom razvoju kao podloga za izradu prostornog plana općine Tuzla za period 2006-2026. i kroz socio-ekonomski pregled i kroz projiciranje strateških ciljeva ekonomskog razvoja općine Tuzla predstavlja jednu od temeljnih polaznih osnova za pristup njenom dugoročnom prostornom planiranju. To prozilazi iz aksiomatske spoznaje o presudnoj važnosti ekonomske funkcije urbanih centara kakav je općina Tuzla, i to kako za njen intraurbani rast, tako i za dugoročni razvoj šireg, gravitacionog područja Tuzlanskog kantona i regije Sjeveroistočna Bosna kojima Tuzla pripada i na koje presudno utiče. Zadatak ovog separata, otuda, je da istraži bitne faktore i ponudi koncepcije održivog i dinamičnog ekonomskog razvoja na općini Tuzla, uz postizanje pune harmonije razvoja sa raspoloživim prostorom i prostorom koji se može rehabilitirati, poštujući principe humanog održivog razvoja.