Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« October 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Istraživanja konkurentnosti kompanija metalnog sektora pokazala su da ne postoji visoka korelacija konkurentnosti sa stupnjem izvozne orijentacije kompanija. To pokazuje da potencijal dvostrukog dijamanta nije moguće koristiti samo na polju uvjeta tražnje i da je za postizanje konkurentnosti potrebno razviti strategije i operacije koje će optimizirati korištenje izvora konkurentskih prednosti iz domaće i međunarodne baze biznisa.