Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Projektni zadatak za izradu ove studije sačinjen od strane Agencije za privatizaciju Federacije BiH, definirao je kao predmet studije utvrđivanje razloga niskog interesa investitora u procesu privatizacije. Iz te analize treba da proizađu mjere za unapređenje poslovnog ambijenta privatizacije koje bi omogućile da se poveća interes investitora za učešće u privatizaciji u Federaciji BiH. Detaljnije je projektni zadatak definirao istraživanje utjecaja strukture ponuđenih poduzeća za privatizaciju, utjecaje pojedinih metoda privatizacije na interes investitora i samu strukturu investitora koji se pojavljuju u privatizaciji u F BiH.