Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Opis projekta: Ekspertiza je strukturirana na slijedeći način. U prvom dijelu dat je uvod sa ciljem i hipotezom istraživanja, te osnovnim istraživačkim pitanjima. U drugom dijelu daje se analiza ponašanja osnovnih aktera procesa privatizacije i dodjele koncesije sa ekonomskih i pravnih aspekata. U trećem dijelu daje se analiza pravnih aspekata procesa privatizacije i dodjele koncesije sa posebnim naglaskom na poziciju općine Visoko. U četvrtom dijelu daju se zaključci i preporuke. 

Institucija koja finansira projekat: Općina Visoko